Zabrze otrzymało ponad 4 mln dofinansowania z WFOŚiGW na walkę z niską emisją

Zabrze przystępuje do kolejnego, jedenastego już etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Tym razem, władze miasta zaplanowały 460 inwestycji, które mają poprawić nie tylko jakość życia mieszkańców miasta, ale również jakość powietrza w mieście. W realizacji tego celu pomoże dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Podobne posty