Za co trafiłbyś do piekła 500 lat temu? Nie uwierzysz, co kiedyś było najcięższym grzechem!

Pojęcie grzechu zmieniało się na przestrzeni stuleci wraz z postępującą cywilizacją i rozwojem technologicznym. Siłą rzeczy – internetowy hejt nie mógł być uznawany za ciężkie przewinienie 5 wieków temu. Skoro zatem modyfikacji ulegało postrzeganie złych czynów, podobnym zmianom podlegała kwestia pokuty i kary. Ta ostatnia zaś była najsurowsza, gdy tyczyła się grzechów śmiertelnych. To za nie – bez odpowiedniego zadośćuczynienia – jedyne, co czekało człowieka po śmierci, to piekło.

Podobne posty