Wycinka drzew w Parku Śląskim. Pod topór idą 93 topole obok Stadionu Śląskiego. W ich miejsce nasadzone zostaną nowe drzewa

Wycinka drzew w Parku Śląskim. Pod topór pójdą 93 topole wzdłuż promenady im. gen. Jerzego Ziętka, pomiędzy Stadionem Śląskim i Dużym Stawem. To „wymiana drzewostanu”, która co jakiś czas odbywa się w parku. – Konary stają się łamliwe, pnie zmurszałe, co stwarza niebezpieczeństwo dla osób, które odwiedzają Park Śląski – wyjaśnia Dagmara Piskorz.

Podobne posty