Wycinka drzew przy Parku Śląskim. List wiceprezydenta Chorzowa do marszałka województwa. Prywatna działka zostanie włączona do Parku Śl.?

Chorzów proponuje przyłączenie terenu, na której spółka Green Park Silesia planuje swoją inwestycję, do Parku Śląskiego. Marszałek podkreśla, że jest to niepoważna propozycja, która jest tylko próbą zażegnania kryzysu wizerunkowego władz Chorzowa. Dzisiaj, 12 lipca, wiceprezydent Chorzowa ponawia propozycję. Czy dojdzie do wycinki drzew przy Parku Śląskim?

Podobne posty