Wschodnia obwodnica Wrocławia: Jest zgoda, nie ma pieniędzy. Co teraz?

W piątek 28 grudnia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydała pozytywną opinię dotyczącą budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia przez miejscowość Wysoka. Chodzi o sporny odcinek tej drogi od drogi nr 395 w Żernikach Wrocławskich do ul. Karkonoskiej w okolicach węzła bielańskiego.

Podobne posty