Wrocławskie spółki. Jedne zarabiają pieniądze, drugie tracą (ZESTAWIENIE, KWOTY)

W 2018 r. gmina sprawowała nadzór właścicielski nad dwunastoma spółkami, w których posiada 100 procent udziałów (akcji). Były też cztery spółki, w których posiada powyżej 50 proc. udziałów w kapitale zakładowym i trzy w których posiada poniżej 50 proc. akcji. Łączne zaangażowanie kapitałowe gminy w spółkach, liczone jako suma wartości akcji na dzień 31 grudnia 2018 r., wynosiło aż 2,49 mld zł. W raporcie o stanie Wrocławia znajdujemy informację o wynikach finansowych spółek z udziałem gminy wg wstępnych sprawozdań sporządzonych na koniec 2018 roku. Które z nich wykazały zysk netto, a które przyniosły miastu straty? Zobacz na kolejnych slajdach wraz z kwotami.

Podobne posty