Więcej słupów nie upadnie? Wątpliwości budzi montaż jeszcze kilkunastu

Koszty dodatkowych prac na Hubskiej, związanych ze wzmocnieniem słupów sieci trakcyjnej poniesie Zakład Sieci i Zasilania. Na oficjalne ekspertyzy mające rozstrzygnąć czy ZSiZ zamontował słup, który przewrócił się na jezdnię prawidłowo trzeba poczekać, ale wykonawca poczuwa się do wykonania napraw w ramach gwarancji. Podobnie, jak ten, który upadł na ulicę, bez kotwienia, tylko na przyspawanym kształtowniku, zamontowanych jest jeszcze 16 słupów.

Podobne posty