W Olsztynie nie będzie święceń kapłańskich. Po raz pierwszy od 72 lat. Jak jest w innych miastach?

W Olsztynie nie będzie święceń kapłańskich. Po raz pierwszy od 72 lat. Jak jest w innych miastach?
W tym roku nie będzie święceń kapłańskich w olsztyńskim seminarium duchownym. Takiej sytuacji nie było tu od 72 lat. Sprawdziliśmy, jak sprawa wygląda na innych uczelniach. W kilku zauważalny jest spadek kandydatów na przyszłych kapłanów, ale nie we wszystkich. Są i takie seminaria, które deklarują, że kandydatów mają nawet więcej. „Wydaje się, że następujący w ostatnich latach spadek powołań kapłańskich to nie jest przejaw Bożego skąpstwa, ale przejaw 'kryzysu powołanych’, którzy z różnych przyczyn nie odpowiadają na Boże wezwanie” – pisał w liście do wiernych ks. Hubert Tryk, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie.

Podobne posty