Tak może wyglądać ul. Zwycięstwa po przebudowie. Koncepcja

Tak może wyglądać ul. Zwycięstwa po przebudowie. Koncepcja

Koncepcja obejmuje odcinek ulicy Zwycięstwa w Gliwicach, od skrzyżowania z ul. Dubois do skrzyżowania z placem Inwalidów Wojennych. Główne zmiany zaproponowane przez projektanta dotyczą zwężenia jezdni i budowy dodatkowego pasa, którym poruszałby się pojazd alternatywny dla obecnie funkcjonującego autobusu. Więcej: https://www.24gliwice.pl/wiadomosci/jest-koncepcja-przebudowy-ul-zwyciestwa-ograniczenie-do-30-km-h-dodatkowy-pas-ruchu-zielen/

Opracowanie na zlecenie Miasta Gliwice: PROJARCH Damian Kałdonek.

Podobne posty