Światowe Forum Miejskie w Katowicach? Miasto stara się o organizację wydarzenia w 2022 roku ZDJĘCIA

Do Katowicach przyjechała Maimunah Mohd Sharif, podsekretarz generalna ONZ​, która stoi na czele UN-HABITAT, czyli agendy ONZ do spraw osiedli miejskich. Maimunah Mohd Sharif wspólnie z Jerzym Kwiecińskim, ministrem rozwoju i inwestycji, oraz Marcinem Krupą, prezydentem Katowic, mówiła o Światowym Forum Miejskim. Katowice są jednym z miast, które starają o organizację tego wydarzenia w 2022 roku.

Podobne posty