Składowisko niebezpiecznych odpadów w Lublińcu? Mieszkańcy są zaniepokojeni planami przedsiębiorcy

Jeden z lublinieckich przedsiębiorców wystąpił do Urzędu Miejskiego w Lublińcu o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Decyzja dotyczy składowania niebezpiecznych odpadów. Sprawa rozeszła się w mieście lotem błyskawicy i wywołała zaniepokojenie mieszkańców. Radni sprawdzali informacje u źródła, a burmistrz wydał w sprawie oświadczenie.

Podobne posty