Sędziowie z zarzutami dyscyplinarnymi. „W dzisiejszych czasach naturalna konsekwencja pełnienia służby”

Sędziowie z zarzutami dyscyplinarnymi.
Dwoje sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, pełniących w nim rolę rzeczników, jest wśród czternastu sędziów, którym przedstawiono zarzuty dyscyplinarne za zatajenie członkostwa w Forum Współpracy Sędziów. – Zupełnie pozbawione podstaw, zwłaszcza w porządku konstytucyjnym, jest żądanie od sędziów wypowiadania się na temat przynależności do stowarzyszeń – ocenił jeden z sędziów, Robert Kirejew.

Podobne posty