Przed mszą św. „wtargnęła do zakrystii i zażądała pomocy”. Wezwano strażników miejskich

Przed poranną mszą świętą weszła do zakrystii i zażądała, by udzielono jej pomocy. O interwencję poproszono strażników miejskich ze Świdnicy (Dolnośląskie). Ci odwieźli bezdomną kobietę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podobne posty