Prof. Marian Zembala zrezygnował z kierowania zabrzańską kliniką. Nadal będzie dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca

Ze względu na ukończenie 70-tego roku życia prof. Marian Zembala poprosił rektora SUM o zwolnienie go z kierowania Katedrą i Oddziałem Klinicznym Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgi Naczyniowej i Endowaskularnej Śląskiej Akademii Medycznej. Słynny transplantolog pozostaje nadal dyrektorem szpitala.

Podobne posty