Proces kanoniczny wobec ojca Pawła M. Dokumenty wysłane do Rzymu „w trybie pilnym”

Proces kanoniczny wobec ojca Pawła M. Dokumenty wysłane do Rzymu
Prowincjał dominikanów poinformował, że wszczął kanoniczny proces karny w sprawie ojca Pawła M., a zebraną dokumentację przekaże Kurii Generalnej Zakonu, a przez nią – Stolicy Apostolskiej. Wcześniej wrocławscy dominikanie informowali, że zakonnik miał dopuszczać się przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej wobec uczestników duszpasterstwa akademickiego. Ojciec M. – według oświadczenia przełożonego zakonu – przebywa w izolacji, z zakazem wykonywania czynności kapłańskich.

Podobne posty