Polski Alarm Smogowy krytykuje nowe propozycje progów informowania i alarmowania o smogu

Przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego podkreślają, że nasz kraj ma najwyższe w Unii Europejskiej progi informowania i alarmowania o smogu. Jeszcze w 2012 roku ustalono je na poziomie 200 i 300 mikrogramów pyłu PM10 w powietrzu. Tymczasem we Francji alarm smogowy jest ogłaszany po przekroczeniu… 80 mikrogramów. Nowa propozycja Ministerstwa Środowiska nie podoba się przedstawicielom PAS.

Podobne posty