Polacy muszą pracować dłużej. Granica kryzysu finansów emerytalnych ostatnio bardzo się przybliżyła

Dostępne dane wskazują, że okres przeżycia na emeryturze może sięgać 20-25 lat. Oznacza to, iż w przypadku niskiego wskaźnika aktywności zawodowej, dopłaty do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osiągną skalę ograniczającą możliwości rozwoju państwa. Granica kryzysu finansów emerytalnych ostatnio bardzo się przybliżyła. List prezesa BCC Marka Goliszewskiego do wicepremiera Jarosława Gowina, ministra rozwoju regionalnego.

Podobne posty