PGG Stadion Śląski. Polska Grupa Górnicza patronem tytularnym chorzowskiego stadionu. Jest porozumienie, na umowę trzeba poczekać

Stadion Śląski zmieni swoją nazwę na PGG Stadion Śląski. Dzisiaj, 21 maja, podpisano porozumienie w sprawie patrona tytularnego stadionu w Chorzowie, którym została Polska Grupa Górnicza. Teraz przez kilka miesięcy będą trwały negocjacje dotyczące umowy. Dziś nikt nie chciał zdradzić, na jaki okres umowa zostania podpisana i jakie wsparcie finansowe zapewni PGG Stadionowi Śląskiemu.

Podobne posty