Oto najbardziej niebezpieczne ulice dla pieszych

Oto 12 miejsc – 10 z Wrocławia i 2 spod miasta – które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych. Właśnie na nich doszło do największej liczby wypadków z udziałem pieszych.

Zestawienie przedstawia miejsca (odcinki dróg), w których w ostatnich 3 latach miały miejsce co najmniej 3 wypadki lub kolizje drogowe z udziałem pieszego.

Dane opracowywane na podstawie informacji zawartych w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK) za okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.

Podobne posty