Osocze ozdrowieńców pomaga chorym na COVID-19. „W połowie przypadków wyraźna poprawa kliniczna”

Osocze ozdrowieńców pomaga chorym na COVID-19.
Obiecujące są wstępne obserwacje prowadzonego we Wrocławiu badania klinicznego, polegającego na podawaniu osocza ozdrowieńców chorym na COVID-19. Jak dotąd w terapii udział wzięło 25 pacjentów i – jak mówi nam koordynator projektu – w połowie przypadków ich stan znacznie się poprawił.

Podobne posty