Opuszczone i zlikwidowane miejscowości na Dolnym Śląsku. Kiedyś tętniły życiem, dlaczego zniknęły? [ZOBACZ]

Opuszczone, zniszczone, zapomniane miejscowości na Dolnym Śląsku. Co najmniej kilkanaście miejscowości zniknęło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat z map naszego regionu. Dlaczego tak się stało? Powody były bardzo różne. Niektóre wyludniły się samoistnie, często tereny zajmowano pod inwestycje przemysłowe czy też budowę zbiorników.

Podobne posty