„Nigdy więcej, mam nadzieję, osoby świeckie nie będą przy ołtarzu Matki Bożej przemawiać”


W niedzielę po mszy z ambony na Jasnej Górze mówiła do wiernych minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Możliwe, że była to ostatnia przemowa polityka w tym miejscu. Do końca czerwca ma powstać dokument, który przed ołtarz sanktuarium dopuszczać będzie wyłącznie duchownych.

Podobne posty