Naukowcy potwierdzili, kto napisał historyczny dokument. „Nogi się pode mną ugięły”

„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” – od lat przypuszczano, że to słynne zdanie z orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich zostało nakreślone ręką arcybiskupa Bolesława Kominka. Po 10 latach poszukiwań badaczom z Wrocławia udało się odnaleźć rękopis dokumentu z 1965 roku. Tym samym ostatecznie potwierdzili autorstwo historycznych słów.

Podobne posty