„Można powiedzieć, że rzeka dzisiaj jest martwa”. Pełna śniętych ryb, padły też żaby, a nawet szczury


Na początku lipca Barycz – rzeka zasilająca między innymi słynne Stawy Milickie – została zanieczyszczona. Pełna jest śniętych ryb, a okoliczni mieszkańcy zgłaszają, że padły także żaby, a nawet szczury. Dotąd nie ustalono dokładnie źródła zanieczyszczenia, które rozciąga się już na 60 kilometrów.

Podobne posty