Kopał i przewracał płyty nagrobne. Policja szuka sprawcy dewastacji cmentarza

Pod osłoną nocy nieznany sprawca zniszczył dokładnie 36 nagrobków na żmigrodzkim cmentarzu. Policja ustala, kto odpowiada za akt wandalizmu.

Podobne posty