Koniec kapłaństwa ks. Tymoteusza Szydło: Zacząłem tracić sens mojej posługi. Ks. Szydło przeprasza i pisze list do papieża

Ks. Tymoteusz Szydło odchodzi z kapłaństwa. Powodem zrzucenia koloratki jest kryzys wiary i zdruzgotana reputacja. Syn premier Beaty Szydło przeprasza i pisze list do papieża. – Obecnie moja reputacja jako księdza jest zdruzgotana przez plotki i domysły. Z bólem stwierdzam też, że nie udało mi się pokonać kryzysu wiary i powołania. W tej sytuacji nie pozostało mi nic innego, jak złożyć w kurii diecezji bielsko-żywieckiej prośbę skierowaną do Ojca Świętego o przeniesienie mnie do stanu świeckiego, by uregulować moją pozycję kanoniczną i nie pozostawać w konflikcie sumienia – napisał Tymoteusz Szydło w oświadczeniu przesłanym Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Podobne posty