Komendant policji z Zawiercia zostaje na stanowisku po decyzji komendanta głównego policji. Wcześniej odwołał go komendant wojewódzki

Komendant powiatowy policji w Zawierciu insp. Jacek Kurdybelski pozostanie na stanowisku. Pomimo tego, że odwołał go komendant wojewódzki policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński. Decydujący głos w tej sprawie miał komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Jak udało nam się ustalić, szef polskiej policji stanął po stronie insp. Kurdybelskiego.

Podobne posty