„Kolejna przykra sobota i kolejna wizyta policji”. Cmentarz żydowski znów sprofanowany


Tydzień po dewastacji 67 nagrobków na cmentarzu żydowskim w Bielsku-Białej, zarządcy nekropolii znaleźli na bramie odręcznie napisany, obraźliwy list oraz woreczek z substancją – prawdopodobnie fekaliami.

Podobne posty