Flesz Gliwice / Radni przeciwko deweloperce w miejscu Zameczku Leśnego

Flesz Gliwice / Radni przeciwko deweloperce w miejscu Zameczku Leśnego

Rada Miasta nie zgadza się na zabudowę mieszkaniową na terenie dawnego Zameczku Leśnego. Podczas czwartkowej sesji gliwiccy radni pozytywnie zaopiniowali zmiany do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, położonego przy ul. Chorzowskiej. Nie byłoby takiej konieczności, gdyby w 2019 roku nie zmieniło się prawo budowlane. Pozwala ono na łamanie przez inwestora posiadającego nieruchomość na podstawie umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste postanowień zawartych w umowie notarialnej. Oznacza to, że przedsiębiorca może zabudować nieruchomość niezgodnie z umową notarialną, biorąc pod uwagę wyłącznie zapisy planu zagospodarowania przestrzennego. Na to nie godzą się gliwiccy radni.

Oglądaj „Flesza” o każdej pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci Imperium Telecom.

Podobne posty