Dwie decyzje, od których zależy przyszłość Metropolii. Najgorszy scenariusz? KZK GOP Plus? Jest jeszcze gorszy, ale wtedy nie będzie niczego

Tego lata, w cieniu epidemii, kryzysu gospodarczego, politycznego i związanych z tym problemów samorządów, w regionie ruszyły dwa procesy, których skutkiem może być kres Metropolii, sensu jej istnienia lub jednego i drugiego.

Podobne posty