Dr Gabriel Pawlak: Nic nie stoi na przeszkodzie, aby student po ukończeniu AWF podjął pracę w branży IT

W dniach 22-23 kwietnia odbyła się 8. edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Jakość w Sporcie”, organizowana przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tak jak w 2020 roku konferencja przeprowadzana została w trybie zdalnym. O poszczególnych zagadnieniach poruszonych podczas dwudniowego wydarzenia porozmawialiśmy z dr Gabrielem Pawlakiem, Pełnomocnikiem Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ds. społecznej odpowiedzialności Uczelni.

Podobne posty