Dodatkowe pieniądze na onkologię i hospicja w województwie śląskim

Dzięki dodatkowym pieniądzom z budżetu państwa, również w opiece hospicyjnej, planowane jest zawarcie 16 dodatkowych umów, z okresem obowiązywania od 1 listopada tego roku

Podobne posty