Bliżej Boga: XIX Niedziela Zwykła

Bliżej Boga: XIX Niedziela Zwykła

XIX Niedziela Zwykła
Komentarz do czytań: 1 Krl 19,9a.11–13; Rz 9,1–5
EWANGELIA – Mt 14,22–33
Wykorzystane:
KOLEKTA z XIX. Niedzieli Zwykłej
Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem, † umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, * abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa..
św. Teresa od Dzieciątka Jezus, 2 Rękopis C, 2 v − 3 r.; 5 Rękopis B, 1 r.;

o. Mariusz Chyrowski, redemptorysta

Podobne posty