Bliżej Boga: XI Niedziela w ciągu roku kościelnego

Bliżej Boga: XI Niedziela w ciągu roku kościelnego

XI Niedziela w ciągu roku kościelnego

Komentarz do czytań:
pierwsze czytanie – Wj 19, 2-6a
drugie czytanie – Rz 5, 6-11
EWANGELIA – Mt 9, 36 – 10, 8

Wykorzystane: KOLEKTA
Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić,
† wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską,
* aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
† który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
* Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

o. Mariusz Chyrowski, redemptorysta
Klasztor Podwyższenia Krzyża Św.

Komentuj i zobacz więcej na stronie: http://tvimperium.pl
produkcja: Telewizja IMPERIUM

Podobne posty