Bliżej Boga: 28. Niedziela Zwykła

Bliżej Boga: 28. Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła

Komentarz do czytań: Iz 25, 6-10a; Ps 23; Flp 4, 12-14. 19-20

EWANGELIA – Mt 22, 1-14

Wykorzystane:

KOLEKTA z XXVIII. Niedzieli Zwykłej

Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, * pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

o. Mariusz Chyrowski, redemptorysta

Klasztor Podwyższenia Krzyża Św.

Podobne posty