Bliżej Boga – 25. Niedziela Zwykła

Bliżej Boga - 25. Niedziela Zwykła

XXV Niedziela Zwykła
Komentarz do czytań: Iz 55,6–9; Ps 145; Flp 1,20c–24.27a
EWANGELIA: Mt 20,1–16a

Wykorzystane: KOLEKTA z XXV. Niedzieli Zwykłej

Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego, † spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, * zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

o. Mariusz Chyrowski, redemptorysta
Klasztor Podwyższenia Krzyża Św.

Podobne posty