Bliżej Boga: 23. Niedziela Zwykła

Bliżej Boga: 23. Niedziela Zwykła

XXIII Niedziela Zwykła

Komentarz do czytań: Ez 33,7–9; Ps 95; Rz 13,8–10

EWANGELIA – Mt 18,15–20

Wykorzystane:

KOLEKTA z XXIII. Niedzieli Zwykłej

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, † wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa, * i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa…

ks. Jan Twardowski, Śpieszmy się kochać ludzi

o. Mariusz Chyrowski, redemptorysta
Klasztor Podwyższenia Krzyża Św.

Podobne posty