Bliżej Boga: 21. Niedziela Zwykła

Bliżej Boga: 21. Niedziela Zwykła

XXI Niedziela w ciągu roku kościelnego
Komentarz do czytań: Iz 22, 19-23; Rz 11, 33-36
EWANGELIA – Mt 16, 13-20
Wykorzystane:
KOLEKTA z XXI. Niedzieli Zwykłej
Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie, † daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz, i pragnąć tego, co obiecujesz, * abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa…
św. Augustyn, Wyznania, X 27

o. Mariusz Chyrowski, redemptorysta
Klasztor Podwyższenia Krzyża Św.

Podobne posty